Kdy vyměnit hlavní a ojniční ložiska klikového hřídele

28. 11. 2022
 
 Mnozí majitelé traktorů po letošní náročné sezóně přemýšlí o opravě motoru svého traktoru v zimním období, protože motor už nemá tah, poklepává a spotřeba oleje a paliva vzrostla.
 
Který způsob však zvolit? Vyměnit pouze horní část (písty a vložky) nebo opravit celý motor?
 
Je důležité sledovat při provozu nejen spotřebu motorového oleje, ale také tlak mazání a případné zvuky vycházející z motoru. Pokud při ohřátém motoru tlak při volnoběhu prudce klesne, je třeba změřit a případně vyměnit krom pístů a vložek válců také hlavní ložiska klikového hřídele (pánve) a popřípadě i ojniční ložiska.
 
To platí i když není přebroušen klikový hřídel. Výměnou hlavních ložisek klikového hřídele včas eliminujeme opotřebení i poškození uložení hřídele a při větší vůli i její prasknutí. Oddálíme výbrus a máme jistotu, že se neztrácí tlak mazání ze soustavy mezi blokem motoru a klikovým hřídelem, tudíž motor olejem dostatečně nejen maže, ale hlavně chladí.
 
To platí i u ojničních ložisek, kde navíc eliminujeme vůli nejen mezi klikovým hřídelem a ojnicí, ale také na píst. Má to velký vliv na spalovací prostor a správnost vstřikování paliva (tzv. předvstřiku).
 

JAK JE TO SPECIÁLNĚ U TRAKTORŮ ZETOR?

 
U starších motorů traktorů jako Zetor 25 je třeba ložiska klikového hřídele svrtat v brusírně na speciální stolici. U motorů od UŘ1 výše si šikovný mechanik při výměně vystačí ve své dílně.
 
Pokud je na ojnicích už větší vůle, tak je dobré nechat ojnice s novými ložisky upravit a také zúhlovat. Ojnice běhá kolmo a ne k jedné straně, což je důležité na opotřebení vložek válců a namáhání klikové hřídele. Pokud se chystáte na výměnu vložek válců, nezapomeňte i na uložení klikového hřídele a ojnic.
Z25963085-(3-of-20)
5011-0083-5-(3-of-4)
VZK1457896-(5-of-12)
6011-0093Mah-(7-of-39)
?>