Obchodní podmínky

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Provozovatelem internetového obchodu na webových stránkách eshop.agroad.cz je společnost AGROAD, s.r.o., IČ 634 68 638, DIČ CZ63468638, se sídlem Kuřim, Blanenská 1338, PSČ 664 34, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 19760, prodejce náhradních dílů a příslušenství pro traktory, malotraktory a zemědělskou techniku (dále jen „prodejce“).

Telefon: 733 139 897

E-mail: eshop@agroad.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 252948615/0300

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem je:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, Zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012. Občanským zákoníkem.
ZPĚT NA OBSAH

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kliknutím na tlačítko KOUPIT při finalizaci objednávky v našem e-shopu kupující závazně stvrzuje svůj úmysl koupit dané zboží a zahajuje tím proces vedoucí k uzavření kupní smlouvy.

Současně tímto kupující uděluje svůj souhlas s Obchodními podmínkami společnosti AGROAD a v souladu s § 101/2000 Sb. Zákona o ochraně osobních údajů s uchováním a zpracováním osobních informací, které kupující poskytl prodejci v souvislosti s platbou za zboží a dodáním zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění všech údajů a náležitostí v registračním formuláři.

Prodejce je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky elektronicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, objednávka nemůže být zpracována a bude do 5 pracovních dní zrušena.

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY ze strany prodejce doručeno zákazníkovi elektronickou poštou nebo sděleno telefonicky.

Seznam zboží na stránkách eshop.agroad.cz je běžně dodávaným zbožím. Prodejce však nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zobrazeného zboží. Dostupnost zboží bude kupujícímu vždy potvrzena na základě jeho objednávky.

Uzavřená kupní smlouva je společností AGROAD archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Služba instalace zboží ani odborná montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
ZPĚT NA OBSAH

 

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující má právo zrušit objednávku, pokud ještě neobdržel potvrzení objednávky ze strany prodejce (nebyla uzavřena kupní smlouva).

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodejce s kupujícím za podmínek, které si vzájemně sjednají. Prodejce doporučuje stornovat objednávku písemnou formou, nejlépe emailem na eshop@agroad.cz. Prodejce emailem potvrdí zrušení objednávky kupujícímu.

Prodejce může objednávku zrušit až do okamžiku jejího odeslání kupujícímu. Pokud zruší objednávku prodejce, stane se tak s udáním důvodu, proč byla objednávka zrušena.
ZPĚT NA OBSAH
 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

4.1 Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy

Podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku má spotřebitel právo oznámit prodejci, že odstupuje od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
ZPĚT NA OBSAH

 

4.2 Jak odstoupit od kupní smlouvy

a) písemně

Vyplněný formulář ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY předá spotřebitel pracovníkovi v naší prodejně nebo zašle poštou na adresu:

AGROAD, s. r. o.
E-SHOP
Blanenská 1338
664 34 Kuřim
Česká republika

b) elektronicky

Kopii vyplněného formuláře ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY zašle spotřebitel na e-mailovou adresu eshop@agroad.cz; originál pak předá osobně s vráceným zbožím v prodejně AGROAD, Blanenská 1338, 664 84 Kuřim, nebo přiloží k zásilce, pokud vrací zboží poštou.

Formulář ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ke stažení je k dispozici zde.
ZPĚT NA OBSAH

 

4.3 Kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku, novin, periodik a časopisů, katalogů náhradních dílů, dílenských příruček a knih.
ZPĚT NA OBSAH
 

4.4 Lhůta pro vrácení zboží

Do 14 kalendářních dní od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy spotřebitel doručí nebo předá zboží zpět prodejci.
ZPĚT NA OBSAH

 

4.5 Jak vrátit zboží

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho prodejci ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834 Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Za těchto podmínek má nárok na proplacení nákladů spojených s navrácením zboží zpět do společnosti AGROAD. Společnosti AGROAD záleží na tom poskytovat svým zákazníkům kvalitní servis, a proto se rozhodla proplácet svým zákazníkům náklady na dopravné i když jí to zákon za povinnost neukládá (viz § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku).

V rámci odstoupení od kupní smlouvy prodejce proplácí kupujícímu NÁKLADY NA PŘEPRAVU VRÁCENÉHO ZBOŽÍ zpět k prodejci, pokud o to kupující požádá a doloží náklady s přepravou spojené. Náklady na doručení zboží zpět k prodejci jsou chápány jako ty nejmenší nutné (tzn. dopravné bude proplaceno v maximální hodnotě, jak má AGROAD uvedeno v sekci Doprava a platba pro doručení zásilek bez dobírky.)

Prodejce NEAKCEPTUJE zboží vrácené na jeho adresu balíkem - DOBÍRKOU. Tento balík nebude převzat a bude vrácen zpět odesílateli.
ZPĚT NA OBSAH


Způsoby vrácení zboží:

a) osobně na prodejně AGROAD

Zboží, bez známek užívání, opotřebování či vad a nejlépe v původním obalu, vrátí spotřebitel spolu s originálem faktury a vyplněným formulářem OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY. Obratem mu bude vystaven opravný daňový doklad.

b) zasláním poštou či podobnou přepravou

Zboží, bez známek užívání, opotřebování či vad a nejlépe v původním obalu, zašle spotřebitel spolu s originálem faktury a vyplněným formulářem OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY na adresu prodejce. Dopravné spojené s doručením zboží na adresu prodejce, bude spotřebiteli proplaceno do 14 kalendářních dní od obdržení kopie potvrzení o zaplacení (např. podací lístek od České pošty) emailem.

AGROAD, s. r. o.
E-SHOP
Blanenská 1338
664 34 Kuřim
Česká republika

c) spotřebitel požádá prodejce o vyzvednutí zboží

Zboží, bez známek užívání, opotřebování či vad a nejlépe v původním obalu, převezme do přepravy přepravní společnost, kterou prodejce objednal, spolu s originálem faktury a spotřebitelem vyplněným formulářem OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (vloženým v zásilce) na adrese spotřebitele nebo jiné adrese, kterou spotřebitel uvedl jako adresu pro vyzvednutí zboží.

Tento způsob se používá nejvíce v případě výměny zboží za jiné, nebo pokud spotřebitel objednává nové zboží. Přepravní společnost může také spotřebiteli při této příležitosti doručit nové zboží, které si objednal, a vyzvednout zboží, které si spotřebitel přeje vrátit.
ZPĚT NA OBSAH

 

4.6 Vrácení peněz

Způsob vrácení peněz si vybere spotřebitel při vyplnění formuláře OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY.
Prodejce vrátí zpět spotřebiteli cenu zboží na účet do 14 kalendářních dní od přijetí vráceného zboží nebo si může spotřebitel zvolit možnost ponížit úhradu jeho příští objednávky. Hotovost může být zákazníkovi vrácena na prodejně okamžitě, pokud úhrada faktury proběhla hotově nebo dobírkou; v ostatních případech jsou peníze vráceny na účet zákazníka.

Pokud spotřebitel zaplatil dopravné a balné, je prodejce podle § 1832 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku povinen vrátit pouze částku za dopravu odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání, která činí 79 Kč bez DPH (96 Kč včetně DPH). Pokud tedy spotřebitel zvolil dražší z nabízených způsobů dodání, prodejce mu plnou cenu takovéhoto způsobu dodání vrátit nemusí.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem, který není v souladu s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
ZPĚT NA OBSAH


 

5. CENA A ZPŮSOB PLATBY

 

5.1 Cena zboží

Ceny zboží v e-shopu AGROAD jsou oproti cenám na prodejně zvýhodněny.

Ceny zboží uvedené na stránkách eshop.agroad.cz jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží a u běžných zásilek do 50 kg po České republice se k ní okamžitě připočte cena za dopravu. U křehkých, těžkých a nadrozměrných zásilek se cena za dopravu stanovuje až na základě jejich skutečné hmotnosti a rozměrů a je kupujícímu oznámena elektronickou poštou nebo telefonicky.

Ceník dopravného je uveden na webových stránkách e-shopu AGROAD v sekci DOPRAVA A PLATBA. Odkaz vedoucí k této sekci lze nalézt také v e-mailu o expedici objednávky.

Kupní cena je považována za zaplacenou připsáním celé částky na běžný účet prodejce nebo uhrazením kupní ceny v hotovosti. Platební lhůta je uvedena na faktuře. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodejci úrok z prodlení z částky po splatnosti v zákonné výši. Prodejce si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Prodejce si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodejcem a kupujícím je současně daňovým dokladem.
ZPĚT NA OBSAH

 

5.2 Způsoby úhrady kupní ceny

a) dobírka

Kupující zaplatí cenu hotově v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby Geis, Česká pošta nebo speciální doprava.

b) bezhotovostní převod

Při platbě bezhotovostním převodem kupující uvede jako variabilní symbol číslo objednávky, popř. faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán.

V případě platby bankovním převodem je zboží odesláno až po připsání částky na účet prodejce.

c) platba kartou

Při osobním odběru zboží v prodejně AGROAD nebo online platebními klienty ThePay a PayPal.

d) platba v hotovosti

V prodejně AGROAD při osobním odběru v Kč nebo v € (horní limit kupní ceny je dle kurzu ČNB v 15.000 €). Platbu v € je nutné nahlásit předem.

V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodejce (například když je zboží vyprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) vrácena zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do kalendářních 14 dní, nedohodnou-li se obě strany jinak.

ZPĚT NA OBSAH

 

5.3 Platba za produkty vyrobené na zakázku

Za produkty, které na podnět zákazníků nechává e-shop AGROAD vyrobit na zakázku a dodací termín je delší jak 2 měsíce, požadujeme složení zálohy ve výši 30 % z ceny produktu. Jedná se například o drahé produkty na traktory - veterány, jako kapotáže, skla, blatníky, masky, sedačky, čepy a další zámečnické výrobky.

 

6. DODACÍ LHŮTA

 

6.1 Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky prodejcem. Její celková délka bude dána způsobem doručení, které si kupující zvolí.

Připravené zboží je expedováno ze skladu AGROAD v těchto termínech:

ZPĚT NA OBSAH

 

6.2 Dostupnost zboží

Převážná většina zboží je stále skladem.

V některých případech se ale může stát, že objednané zboží NEBUDE SKLADEM. V tom případě si prodejce VYHRAZUJE PRÁVO ROZDĚLIT OBJEDNÁVKY NA VÍCE ČÁSTÍ. Zboží, které je skladem, bude odesláno neprodleně. Zboží, které není skladem, bude převedeno do další objednávky, pro kterou nebude účtováno kupujícímu žádné dopravné.

U zboží, které není skladem, oznámí prodejce kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo se souhlasem kupujícího nabídne jiný srovnatelný výrobek.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi, které prodejce nezavinil.
ZPĚT NA OBSAH

 

7. DORUČENÍ ZBOŽÍ A OSOBNÍ ODBĚR

 

7.1 Doručení pomocí přepravní společnosti

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodejce, pokud kupující nestanoví jinak. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám dle nabídky předložené prodejcem.
ZPĚT NA OBSAH

 

Převzetí zásilky

Podepsáním přepravního listu, který předloží přepravce kupujícímu při převzetí zásilky, kupující stvrzuje, že zboží převzal a že DORAZILO NEPOŠKOZENÉ. Prodejce doporučuje při převzetí zboží zkontrolovat za přítomnosti nezávislé osoby (přepravce) obsah zásilky, zdali obsah souhlasí s položkami uvedenými v přiložené faktuře. Jestliže nesouhlasí, může o tom učinit záznam na druhou stranu faktury, například: V tomto balíku chybí toto zboží … Stvrzuji svým podpisem (jméno a podpis zákazník, jméno a podpis nezávislá osoba).

Prodejce doporučuje zásilku prohlédnout při převzetí a vyfotit případné poškození obalu, a pokud je obal poškozen, za přítomnosti dopravce zboží rozbalit a zkontrolovat stav zboží.

 

Poškozené zboží

U poškozených zásilek má kupující dvě možnosti:

1. Kupující sepíše s dopravcem PROTOKOL O PŘEVZETÍ S VÝHRADOU, v němž uvede poškození zásilky, případně zboží. Nejlépe je poškození fotograficky zdokumentovat. Při splnění těchto podmínek může kupující bez obav převzít zásilku, a kontaktovat zákaznický servis AGROAD emailem na eshop@agroad.cz.

2. Kupující odmítne převzít zásilku a sepíše s dopravcem PROTOKOL O NEPŘEZETÍ ZÁSILKY z důvodu mechanického poškození obalu zásilky, resp. zboží. Kupující oznámí prodejci emailem na eshop@agroad.cz, že zásilku nepřevzal z důvodu poškození zásilky / zboží vzniklého při přepravě.

ZPĚT NA OBSAH

 

7.2 Osobní odběr

Kupující, který si objednal osobní odběr, VYČKÁ NA VÝZVU PRODEJCE (e-mailem, telefonicky) k vyzvednutí zboží.

Zkompletovaná objednávka je uložena v sídle společnosti AGROAD po dobu 5 pracovních dnů od výzvy k osobnímu odběru zboží.

Pokud se zákazník dostaví na sídlo společnosti AGROAD před obdržením výzvy k osobnímu odběru a bude se dožadovat neprodleného vydání své objednávky, postupuje prodejce následovně: Objednávka učiněná online se ruší a zboží se zákazníkovi prodá za běžnou nezvýhodněnou prodejní cenu.
ZPĚT NA OBSAH

 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

 

8.1 Záruční lhůta

Záruční lhůta začíná běžet v den, kdy spotřebitel převezme zboží. Záruční lhůta je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad (faktura).

Podnikatelům se na zboží obecně neposkytuje záruka; pokud je záruka na zboží poskytnuta výrobcem a ke zboží existuje záruční list, poskytuje podnikatelům prodejce záruku ve stejném rozsahu a délce jako výrobce.
ZPĚT NA OBSAH

 

8.2 Jak reklamovat

V případě reklamace zboží spotřebitel kontaktuje prodejce emailem, aby mu oznámil, že bude zboží reklamovat.

Email pro reklamaci: eshop@agroad.cz
ZPĚT NA OBSAH


Poškozená zásilka:

Pokud zboží dorazilo v poškozeném obalu, doporučuje prodejce zkontrolovat také obsah zásilky za přítomnosti pracovníka přepravní služby nebo jiné nezávislé osoby. Kupující má dvě možnosti.

1. Kupující sepíše s dopravcem PROTOKOL O PŘEVZETÍ S VÝHRADOU, v němž uvede poškození zásilky, případně zboží. Nejlépe je poškození fotograficky zdokumentovat. Při splnění těchto podmínek může kupující bez obav převzít zásilku, a kontaktovat zákaznický servis AGROAD emailem na eshop@agroad.cz.

2. Kupující odmítne převzít zásilku a sepíše s dopravcem PROTOKOL O NEPŘEZETÍ ZÁSILKY z důvodu mecha4nického poškození obalu zásilky, resp. zboží. Kupující oznámí prodejci emailem na eshop@agroad.cz, že zásilku nepřevzal z důvodu poškození zásilky / zboží vzniklého při přepravě.

ZPĚT NA OBSAH

 

Vada výrobku:

Prodejce doporučuje závadu výrobku fotograficky zdokumentovat. Toto usnadní proces reklamace.

Spotřebitel podrobně zaznamená vadu zboží do Reklamačního protokolu.

Spotřebitel kontaktuje emailem prodejce. Jako předmět uvede heslo „Reklamace“ a číslo faktury, přiloží kopii vyplněného Reklamačního protokolu a fotografickou dokumentaci.

Dále je potřeba vytisknutý a vyplněný Reklamační protokol spolu s kopií faktury přiložit do balíku se zbožím, které zasílá spotřebitel k reklamaci. Adresa pro zaslání balíku s reklamací je uvedená v Reklamačním protokolu.

Reklamační protokol ve formátu PDF je k dispozici ke stažení na stránkách e-shopu AGROAD. Odkaz na tento formulář nalezne spotřebitel také v emailu oznamujícím expedici objednávky.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Prodejce není povinen převzít zásilku, která jeví známky mechanického poškození.

Prodejce nebo příslušný servis posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží. Na vyřízení reklamace má prodejce ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 30 kalendářních dní od převzetí reklamovaného zboží.
ZPĚT NA OBSAH

 

8.3 Oprávněná reklamace

Pokud je reklamace oprávněná, bude postupováno dle Navrhovaného způsobu reklamace, který kupující uvedl v REKLAMAČNÍM PROTOKOLU.

Vrácení peněz za zboží může kupující vyžadovat až v případě, že se u konkrétního zboží stejná závada vyskytla třikrát.

V rámci oprávněné reklamace prodejce proplácí kupujícímu v souladu s § 1924 Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. NÁKLADY NA PŘEPRAVU REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ zpět k prodejci, pokud o to kupující požádá, a to nejpozději do 1 měsíce od odeslání zboží zpět prodejci.
ZPĚT NA OBSAH

 

8.4 Neoprávněná reklamace

Neoprávněná reklamace nastává v případě, že prodejce nebo servis určil, že vada spadá do jedné z kategorií uvedených níže.

Záruka se nevztahuje na

 • opotřebení a poškození výrobku či jeho části vzniklé běžným užíváním výrobku
 • závady a poškození způsobené neodbornou nebo nesprávnou instalací zboží nebo neodborným zásahem do výrobku
 • poškození výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a obvyklými způsoby užívání
 • poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci
  mechanické poškození výrobku
 • poškození způsobené použitím nevhodných médií (baterií, pohonných hmot, olejů atd.)
ZPĚT NA OBSAH
 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO

 

9.1 Tento článek zakotvuje pravidla ochrany osobních údajů kupujícího ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“). Prodávající se GDPR při zpracování osobních údajů kupujícího řídí a zpracovává osobní údaje pouze v souladu s GDPR.

9.2 Při registrování uživatelského účtu a uzavření kupní smlouvy dochází k předání osobních údajů kupujícího prodávajícímu a jejich následnému zpracování prodávajícím.

9.3 Osobními údaji, které bude prodávající o kupujícím zpracovávat, jsou jeho jméno, email, telefon, fakturační údaje (ulice, číslo popisné, město, PSČ) a uskutečněné nákupy.

9.4 Právním základem zpracování osobních údajů je, že tyto osobní údaje jsou nutné k uzavření kupní smlouvy, k plnění kupní smlouvy, k fakturaci a uplatnění práv ze záruky či vrácení zboží.

9.5 Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány po dobu plnění smlouvy, běhu záruční doby a 10 let po ukončení záruční doby jako důkaz proti právním nárokům nebo k uplatnění právních nároků. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelským účtem budou zpracovávány 10 let po posledním přihlášení, pokud kupující svůj účet nezruší dříve. 

9.6 K osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci prodávajícího a externí zpracovatelé – což jsou účetní, daňoví, právní a marketingoví poradci prodávajícího. Prodávající je dále oprávněn předat kontaktní osobní údaje kupujícího za účelem dopravy zboží dopravci.

9.7 Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

9.8 Kupující má právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

9.9 Kupující může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

9.10 Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se prodávající řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, která může kupující v souvislosti se svými osobními údaji uplatnit. Zásady jsou dostupné na adrese https://eshop.agroad.cz/ochrana-osobnich-udaju.html.

ZPĚT NA OBSAH
 
 

10. COOKIES

Úvod

Tyto webové stránky (dále také „naše“, „web“, „webové stránky“) jsou provozovány společností AGROAD s.r.o., se sídlem Blanenská 1338/97, 664 34 Kuřim, Česká republika, IČO: 634 68 638, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložky 19760. Zavazujeme se chránit a respektovat vaše právo na soukromí. Tyto zásady o souborech cookie stanovují základ, na kterém soubory cookie používáme na našich webových stránkách.  Přečtěte si prosím pečlivě následující zásady, a pokud k nim máte nějaké otázky nebo s nimi nesouhlasíte, kontaktujte nás prosím e-mailem na ochranadat@agroad.cz a to předtím, než naše webové stránky budete používat. Tyto zásady mohou být čas od času měněny a to v souladu s aktualizací těchto stránek.  Čas od času byste měli tyto stránky zkontrolovat, abyste se ujistili, že s danými změnami souhlasíte.  Tyto zásady jsou platné od 25. 5. 2018.

Naše podmínky užití souborů cookie

Během návštěvy těchto webových stránek automaticky dostanete na Váš počítač jeden (případně více) souborů cookie, které jsou využívány především pro zvýšení Vašeho komfortu a optimální poskytování našich služeb.

Co jsou soubory cookie?

Cookie jsou malé textové soubory obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které se ukládají do Vašeho zařízení při návštěvě konkrétní webové stránky. Jsou užitečné především proto, že umožňují webovým stránkám rozeznat webový prohlížeč nebo zařízení, které uživatel používá.

Kdy využíváme soubory cookie?

Na našich webových stránkách jsou soubory cookie nastaveny námi, případně třetími stranami (subjekty, se kterými máme uzavřenou smlouvu). Využívají se takzvané jednorázové relační a trvalé soubory.

Relační jsou soubory cookie, které jsou po ukončení relace trvale odstraněny. Naopak trvalé cookie jsou uloženy ve Vašem počítači do doby, než skončí jejich platnost (maximálně 2 roky), nebo než jsou Vámi z počítače odstraněny. Soubory umožňují naší společnosti rozpoznat Vaši opakovanou návštěvu.

Jaký druh souborů cookie používáme?

Soubory cookie mohou být použity k mnoha různým účelům. Mohou Vás rozpoznat při návštěvě našich webových stránek a poskytnout Vám přizpůsobené prostředí podle vašich nastavení. Soubory cookie také zvyšují bezpečnost a rychlost Vašeho užívání našich webových stránek Soubory cookie nám také umožnují nabídnout Vám reklamy na našich stránkách i mimo ně a poskytnou vám přizpůsobené funkce prostřednictvím zásuvných modulů jako je například tlačítko „Sdílet“ pro sociální sítě.

Druh cookie

Účel využití a doplňující informace

Ověření

Pokud jste přihlášení na webové stránky soubory, cookie nám pomáhají ukazovat Vám ty pravé informace a přizpůsobit Vaše prostředí

Zabezpečení

Soubory cookie používáme jako podporu funkcí zabezpečení za účelem zjištění zlovolné aktivity a porušení Smlouvy s uživatelem

Optimalizační

Tyto soubory umožňují sledovat anonymní uživatelská data (např. trendy v klikání) a poskytují dlouhodobě funkční a bezproblémovou stránku pro všechny uživatele webu.

Preference, funkce a služby

Soubory cookie nám sdělují, jaký jazyk preferujete a jaké jsou vaše nastavení pro komunikaci. Také vám mohou usnadnit vyplňování formulářů na našem webu Také Vám ve spojení s našimi zásuvnými moduly poskytují funkce a informace přizpůsobený obsah.

Reklamní

Soubory cookie také používáme k tomu, abychom Vám zobrazovali relevantní reklamu a to jak na našem webu, tak i mimo něj a to ve spolupráci s třetími stranami a to zejména k tomu, abychom mohli neustále vyhodnocovat a zlepšovat vztah s Vámi a zjistit, která reklama se Vám zobrazila a byla pro Vás zajímavá a vyhovuje Vašim potřebám a zájmům.

Analytické statistické

Soubory cookie jsou využity pro porozumění tomu, jak návštěvníci našich webových stránek stránky využívají a jak k nim přistupují. Lze je tak optimalizovat z hlediska uživatelských potřeb, aby byly uživatelsky co nejpříjemnější. Soubory cookie nám mimo jiné pomáhají zjistit, jak náš web funguje v různých lokalitách.

Výkonnostní

Důležité pro správnou funkci webových stránek, zlepšování uživatelské zkušenosti. Pomohou nám zapamatovat si Vaše předvolby, aby Vaše každá další návštěva byla pohodlnější a usnadnila Vám hledání.

Nezbytné

Nezbytné soubory cookie jsou využity pro správnou funkci webových stránek – pamatují si tak vaše volby a další informace, abyste tyto informace nemuseli uvádět znovu.

Kontrola nad soubory cookie

Ukládání souborů cookies do Vašeho zařízení můžete zcela nebo částečně odmítnout. Většina prohlížečů ve svých nastaveních umožňuje nastavovat předvolby pro soubory cookie.

V případě, že chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookie, můžete to provést ve Vašem prohlížeči. Odmítnutí souborů cookie však bude mít negativní vliv na použitelnost nejen našeho webu, ale i všech ostatních. Doporučujeme pro Váš uživatelský komfort povolit soubory cookie při návštěvě našich webových stránek a ponechat je ve svém počítači i po své aktuální návštěvě.

V případě, že máte zájem získat více informací o souborech cookie, které využíváme, kontaktujte nás, prosím, na email: ochranadat@agroad.cz.

ZPĚT NA OBSAH
 

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV SPOLEČNOSTI AGROAD


Webová stránka e-shopu AGROAD je chráněna Zákonem č. 121/2000 Sb. (o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů; též znám jako autorský zákon) a mezinárodními zákony o ochraně autorských práv.
Společnost AGROAD uděluje souhlas s elektronickým kopírováním a tiskem pouze částí webové stránky, která je nezbytná v procesu nakupování. Kopírování, změna nebo distribuování jakékoli části této stránky nebo jejího obsahu bez písemného souhlasu společnosti AGROAD je zakázáno.
Společnost AGROAD nenese odpovědnost za případné škody vzniklé používáním nebo zneužitím této stránky nebo informací získaných z této stránky. Údaje zde umístěné mají pouze informativní charakter a mají zákazníkovi napomoci při nákupu.
ZPĚT NA OBSAH
 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu eshop.agroad.cz a odkaz na ně je připojen také do informačního emailu o expedování zásilky. Tímto je zajištěna jejich archivace a reprodukce spotřebitelem.
Obchodní podmínky společnosti AGROAD platí ve znění uvedeném na internetové stránce eshop.agroad.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky stanoveno jinak. Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a kupujícím.
Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách eshop.agroad.cz nejméně 14 dní před účinností nových Obchodních podmínek.
 

V Kuřimi dne 21. 8. 2017
ZPĚT NA OBSAH