Motorový olej - Co byste měli vědět

27. 6. 2022
 

Motorový olej – Co všechno byste měli vědět.

Motorový olej plní velmi důležitou roli pro správnou funkci motoru traktoru. Zajišťuje mazání dílů v motoru, má chladící účel a má těsnící a protikorozní účinek.

Nejběžnější olej pro traktory je M6ADTady naleznete specifikaci od Mogulu.

Tak jako kvalita nafty a benzínu je důležitá, tak i kvalita a pravidelné výměny oleje, hrají roli pro dlouhou životnost motoru a všech jeho pohyblivých částí.

Proto je velmi důležité dodržovat intervaly výměny oleje a olejových filtrů, aby se předešlo možným problémům. Intervaly pro výměnu motorového oleje se liší typem traktoru a jeho použitím. A tak stanovení optimálního intervalu v závislosti na výkon, motohodiny a km je skoro vždy individuální. Když je olej již opotřebený (starý), dochází k vyčerpání účinnosti aditiv a motor se zanáší sazemi. Rychleji se zanáší motor kaly a sazemi, které zvyšují opotřebení a zanášejí filtr oleje, který když je zanesen může dodávat nedostatečné množství oleje do systému. A proto tady jsou obecná, ale velmi užitečná doporučení.

  1. Kontrolujte hladinu oleje
  2. Napište si někam, zaznamenejte datum, kdy jste naposledy prováděli výměnu a s jakým druhem oleje
  3. Když doléváte olej, dolévejte stejný typ oleje
  4. Zaznamenejte si úbytky oleje po časovém intervalu, výkonu – (např. po měsíci sezónních prací jsem dolil 1litr oleje)
schema_obezneho_mazani_zetor_URII

Oleje se dělí dle normy SAE na jednotlivé viskozitní třídy. Oleje se dělí dle normy SAE na jednotlivé viskozitní třídy. Viskozitní třída je zkratkou několika údajů. Velké W značí "winter" - to znamená celoroční použití a dnes jej mají všechny běžné oleje. První číslo udává zjednodušeně řečeno startovatelnost motoru za nízké teploty. To druhé pak schopnost mazat motor za vysoké teploty.

Čím je první číslice nižší, tím je olej vhodnější pro nižší teploty. Naopak čím vyšší je druhé číslo, tím je olej použitelnější pro motory s vyšším zatížením a tedy pracujícím při vyšších teplotách.

 

ÚDRŽBA

Výšku hladiny oleje v motoru udržujte mezi horní a spodní ryskou měrky oleje. Kontrolu množství olejové náplně provádějte při zastaveném motoru, kdy je olejová hladina uklidněna a olej je stečený do spodního víka motoru. Je potřeba doplňovat stejný druh oleje, kterým je motor naplněn.

Součástí výměny motorového oleje je (nebo by měla být) i výměna olejového filtru. Ten má za úkol zachytávat nečistoty v mazivu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému opotřebení agregátu.

Mazání motoru totiž funguje tak, že čerpadlo nasává olej a žene ho právě ze všeho nejdřív přes filtr. Ten zachytí nečistoty a dál jde skutečně jen kapalina bez mechanických částic. Takto to vypadá v ideálním případě. V praxi má samozřejmě filtr nějakou životnost a postupem času se zanáší. Jakmile znečištění dosáhne určité úrovně, začne ty menší nečistoty propouštět a navíc klade cirkulujícímu oleji odpor a snižuje se tlak mazání.

NALÉVÁME NOVÝ OLEJ

Zkontrolujte si zátku po vypuštění, zda je dostatečně utáhnutá a vyměňte těsnění. Při nalévání nespěchejte, olej protéká pomalu skrze motor. Průběžně měřte aktuální hladinu oleje pomocí vysouvací rysky. Po dosáhnutí požadované hladiny oleje, je možné motor nastartovat. Motor si nasaje nový olej a tak se hladina opět sníží. Je dost pravděpodobné, že budete muset po vychladnutí trochu dolít.

LIKVIDUJEME STARÝ OLEJ

Olej je klasifikovaný jako nebezpečný odpad. Proto zacházení s opotřebeným olejem musí být v souladu s vyhláškou o odpadech. Likvidace vyjetého oleje a filtru je řešena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Podle §38, odst. 5  zákona č. 185/2001 Sb., je každý poslední prodejce ze zákona povinen podat kupujícímu informaci o tom, kde lze tento olej po jeho vyjetí odevzdat. 

 

 

Použitá literatura a doporučené zdroje informací

Technologie oprav 

Učebnice pro 2. a 3. ročník oboru Opravář zemědělských strojů

Autoři: Ing. Stanislav Pekárek

Vydavatel: Střední škola technická a zemědělská, NOVÝ JIČÍN
ISBN: 978-80-88058-23-6

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Název školy: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, p.o.

?>