Vyměna vloženého válce v bloku motoru

26. 2. 2023
 

Potřeby:

 
  • Měřicí přístroj pro měření vnitřních kuželů
  • Úchylkoměr s držákem
  • Šuplera
  • Vlasové pravítko
  • Čistič brzd
  • Tuba s barvou
  • Černý fix
pristroje
 

Postup:

1. Před instalací válce zkontrolujte vizuálně blok motoru - míru případné koroze či poškození, abyste zjistili, jestli blok bude potřebovat výbrus nebo ne.

2. Vlasovým pravítkem hledejte na rovné ploše bloku výskyt případných nerovností.

3. Věnujte zvýšenou pozornost kontrole drážky pro usazení vloženého válce: zkontrolujte, jestli je blok morotu čistý, pak změřte úchylkoměrem, jestli je vodorovná plocha drážky rovná.

 
Poznámka: spodní okraj drážky vloženého válce můžete natřít barvou a vložit do bloku. Obtisk barvy v drážce v bloku je dobrým ukazatelem toho, jak rovná drážka v bloku je. Barvu pak odstraňte.
porovnani
 
4.      Prohlédněte stav drážek na těsnění v bloku motoru. Drážky by měly být úplně čisté a bez koroze, abyste docílili dobrého utěsnění. Pokud jsou drážky sjeté, budou potřebovat výbrus.

5.      Změřte průměr nového válce a výšku jeho obruby a porovnejte ji s tabulkou v katalogu výrobce motoru.

6.      Nový vložený válec vložte do bloku motoru a upevněte. Změřte úchylkoměrem o kolik vystupuje obruba vloženého válce a výsledek měření porovnejte s tabulkou výrobce.

7.      Obruba nesmí být utopená. Pokud je, je nutno vložený válec nahradit za válec s hlubší obrubou.
mereni
 
8.      Před vyjmutím si označte na bloku i na válci fixem přesnou pozici, ve které vložený válec byl, a válec vyjměte, abyte mohli přikročit k instalaci silikovových těsnících kroužků.

9.      U některých válců se těsnící kroužky vkládají do suché do drážek v bloku motoru, u jiných výrobce doporučuje nasadit kroužky přímo na vložený válec.

10.      Kontaktní plochy O-kroužků a válce namažte speciálním mazivem bez obsahu oleje a kyselin.
 
Poznámka: Nepoužívejte žádné tekuté těsnící pasty ani silikony.

11.      Plynulým pohybem vložte válec do bloku motoru. Ujistěte se, že značka na válci, kterou jste si při zkoušce osazení vyznačili, lícuje se značkou na bloku motoru.
znacka
 
12.      Proměřte vnitřní průměr válců pomocí měřicího přístroje pro měření vnitřních kuželů. Pokud najdete zúžení, znamená to, že O-kroužky pravděpodobně nejsou správně nasazeny a zkroutily se nebo vyklouzly z drážky během vložení válce.

?>